Undervisning og Studievejledning

UNDERVISNING OG STUDIEVEJLEDNING

BOGLIGE FAG

  • På Lundby Efterskole tilbydes undervisning på 9. og 10. klassetrin.
  • Undervisningen foregår på hold og efter den enkeltes faglige niveau.
  • Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.
  • Undervisning i de humanistiske fag er tværfaglig.
  • Vi fører ikke til eksamen i kristendom men hvor det er relevant indgår religion i undervisningen.
  • Vi tilbyder eksamen i Cambridge Engelsk.
  • Vi har på skolen indskrevet ca. 25 elever i 9. klasse og ca. 75 elever i 10. klasse.
  • Har du brug for ekstra støtte til de boglige fag kan du blive en del af I-klassen; Lundby Efterskoles inklusionstilbud.
  • Vi tilbyder desværre ikke Fransk.

 

STUDIEVEJLEDNING

På Lundby Efterskole har vi vores egen studievejleder, der i samarbejde med eleven, og forældre, finder frem til den bedste uddannelse for den enkelte. 

Studievejledningen foregår løbende og er klar den 1. marts.

 

For en uddybelse af fag og tilbud på Lundby Efterskole se vores Indholdsplan under punktet dokumentation.

Bliv elev på Lundby efterskole

Bliv elev nu