Økonomi

Her finder du oplysninger om hvad det koster at gå på efterskole

Lundby Efterskole

I skoleåret 2021/2022 koster det 2450 kr. om ugen i 42 uger at gå på Lundby Efterskole. Herfra skal trækkes statstilskuddet. Første rate betales 1. juli og sidste rate betales 1. april. Hent ansøgningsskema til Statslig Elevstøtte her.

Der er et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. der opkræves samtidig med underskriften af den skriftlige indmeldelsesblanket. Gebyret tilbage betales ikke ved udmeldelse. 

De 2000,- kr. dækker betaling for reservation af plads, højskolesangbog og skoledragt med navn.

I foråret tager hele skolen på en uges studietur. Denne tur er indregnet i skolepengene og koster således ikke ekstra.

Beregn prisen på dit efterskole ophold på: Beregn

Individuel supplerende elevstøtte

Har du, som forælder/værge, økonomisk vanskelige kår, er der mulighed for at søge skolen om Individuel Supplerende Elevstøtte til nedbringelse af den ugentlige betaling. Skemaet udfyldes og sendes til skolen.

Der er mulighed for at modtage støtte på op til 200,- kr pr kursusuge. Det er skolens vurdering af din økonomiske situation der lægges til grund for tildelingen.

Skema til ansøgning om Individuel supplerende elevstøtte hentes og sendes til skolen.

 

Afbrudt skoleår?

Afbrydes skoleåret i utide - hvad enten det er elevens eget valg, eller det er skolen der vælger at ophøre samarbejdet - betales et udmeldelsesgebyr på 9.400 kr.

Cambridge Engelsk

Ønsker du eksamen i Cambridge Engelsk vil der være en egenbetaling på 1500 kr.

Hestelinjen

I skoleåret 2021/2022 koster det kr. 800,- om ugen i 38 uger at have sin hest med på Lundby Efterskole. 

Prisen dækker boksleje og basisfoder (elever betaler selv specialfoder og alle andre udgifter til hestens pleje). 

For elever med egen hest kan der laves en ferieaftale, der dækker pasning og foder i de 4 ugers ferie: efterårsferien, juleferien og vinterferien. Ferieaftalen koster 3200,- kr.

Det koster 800 kr om ugen at leje en skolehest. Skolehesten er din alene mens du er på skolen. 

På Hestelinjen vil der være en egenbetaling på 800 kr for Herning turen, dette dækker transport, indgangsbilletter og adgang til alle klasser, og billet til Gallashowet om aftenen. 

Bliv elev på Lundby efterskole

Bliv elev nu