Dokumentation

Vedtægter

Skolens vedtægter kan hentes her:

I midten af juni måned 2016 bad vi eleverne om at svare på en række evaluerende spørgsmål om deres skoleår. Undersøgelsen foregik anonymt og på nettet ved hjælp af en undersøgelse på SurveyMonkey. Svarprocenten var på 53%.

RESULTATET:

Link til elevernes evaluering af skoleåret 2015/16 finder du her: EVALUERING.

Vær opmærksom på, at der er 3 sider med besvarelser.

Værdigrundlag

Efterskolens formål og værdigrundlag i henhold til godkendte vedtægter:

§ 1. Stk. 4.: Lundby Efterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie skoler.

§ 1. Stk. 5.: Skolens værdigrundlag og nærmere formål:

Lundby Efterskole har sine rødder i højskolebevægelsen – som bygger på frisind, åbenhed og tolerance. Skolen har 5 linier: Frilufts-, idræts-, musik-, drama- og hestelinie – hvor glæde, udvikling respekt og sundhed er nøgleord. Skolen har den grundantagelse, at alle har behov for at engagere og udfolde sig – fysisk, intellektuelt, menneskeligt og kreativt – samværet og kostskolelivet skal lægge op til disse udfoldelsesmuligheder.

Formål

Skolens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie skoler). Skolens målsætning i henhold til værdigrundlaget ved skolens start:

Samværet i og udenfor undervisningen skal være præget af:

  • Fællesskab
  • Ansvar
  • Tillid
  • Tryghed
  • Konsekvens
  • Respekt

Naturen er vigtige elementer i alt hvad vi foretager os – og vi er alle naturbrugere – det er derfor vigtigt, at vi ved, hvad der sker i naturen – og hvordan vores livsudfoldelse påvirker naturen og naturens balance. Eleverne skal lære at være kritiske og undersøgende – og at indsamle viden før stillingtagen.

LUNDBY EFTERSKOLES UDDYBNING AF VÆRDIGRUNDLAGET:

På Lundby Efterskole betragter vi eleverne som selvstændige individer, der deltager demokratisk og debatterende i skolen og med positiv kritisk sans tilpasser sig skolelivet. Det er med ovenstående menneskesyn, man skal forstå vores tolkning af følgende seks begreber:

FÆLLESSKAB

På Lundby Efterskole betyder FÆLLESSKAB at alle udviser tolerance og tager ansvar for egen og andres trivsel. Fællesskabet skal kunne rumme uenighed.

RESPEKT

På Lundby Efterskole betyder RESPEKT

  • at alle, uanset hvilken rolle de har på skolen, kan forvente/forlange af de øvrige aktører
  • at de bliver respekteret for det de er, og som den de er.
  • at acceptere forskellighed og vise hensyn overfor andre.
  • at udvise respekt for det menneske man møder, og ikke den rolle personen har.

ANSVAR

På Lundby Efterskole betyder ANSVAR at både elever og medarbejdere står til ansvar for egne handlinger.

TILLID

På Lundby Efterskole betyder TILLID at alle kan stole på andres ærlighed og loyalitet, og trygt kan dele både problemer og glæder.

KONSEKVENS

På Lundby Efterskole betyder KONSEKVENS at nødvendige konsekvenser for handlinger beskytter vores fælles og individuelle spillerum.

TRYGHED

På Lundby Efterskole betyder TRYGHED en klar forståelse for skolens rammer og retningslinjer, inden for hvilke man trygt kan handle.

Bliv elev på Lundby efterskole

Bliv elev nu