Dokumentation

Vedtægter

Skolens vedtægter kan findes til højre på denne side.

Vedtægterne fra 2013 er offentliggjort den 1/6-2013 på vores hjemmeside. 

De oprindelige vedtægter er godkendt den 17. december 2001. 

Undervisning: 

Lundby Efterskole tilbyder 9 klasse med obligatorisk FP9 prøve og 10 klasse med obligatorisk FP10.

Vi har ikke forløb med fritagelse for prøveafholdelse.

Evaluering og nøgletal:

Lundby Efterskole tilsigter en årlig selvevaluering via et spørgeskema.

Resultaterne af disse finder du i menuen til højre. 

Selvevaluering se til højre i downloads med handleplan, samt undervisnings miljø med handleplan, finder du under downloads her til højre.

Hermed link til karaktergennemsnit fra Udevisningsministeriet.dk samtlLink til overgangsfrekvens til uddannelser: Karaktergennemsnit 

Du kan under downloads også finde de relevante årsplaner for Lundby Efterskole.

 

Værdigrundlag:

Efterskolens formål og værdigrundlag i henhold til godkendte vedtægter:

§ 1. Stk. 4.: Lundby Efterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie skoler.

§ 1. Stk. 5.: Skolens værdigrundlag og nærmere formål:

Lundby Efterskole har sine rødder i højskolebevægelsen – som bygger på frisind, åbenhed og tolerance. Skolen har 6 linier:

 • Medielinjen
 • Sport Motion og Sundhedslinjen
 • Musiklinjen
 • Teaterlinjen
 • eSportslinjen
 • Hestelinjen

På alle linjer er glæde, udvikling respekt og sundhed er nøgleord. Skolen har den grundantagelse, at alle har behov for at engagere og udfolde sig – fysisk, intellektuelt, menneskeligt og kreativt – samværet og kostskolelivet skal lægge op til disse udfoldelsesmuligheder.

Formål:

Skolens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie skoler). Skolens målsætning i henhold til værdigrundlaget ved skolens start:

Samværet i og udenfor undervisningen skal være præget af:

 • Fællesskab
 • Ansvar
 • Tillid
 • Tryghed
 • Konsekvens
 • Respekt

Lundby Efterskoles uddybning af vores værdigrundlag:

På Lundby Efterskole betragter vi eleverne som selvstændige individer, der deltager demokratisk og debatterende i skolen og med positiv kritisk sans tilpasser sig skolelivet. Det er med ovenstående menneskesyn, man skal forstå vores tolkning af følgende seks begreber:

Fællesskab

På Lundby Efterskole betyder FÆLLESSKAB at alle udviser tolerance og tager ansvar for egen og andres trivsel. Fællesskabet skal kunne rumme uenighed.

Respekt

På Lundby Efterskole betyder RESPEKT

 • at alle, uanset hvilken rolle de har på skolen, kan forvente/forlange af de øvrige aktører
 • at de bliver respekteret for det de er, og som den de er.
 • at acceptere forskellighed og vise hensyn overfor andre.
 • at udvise respekt for det menneske man møder, og ikke den rolle personen har.

Ansvar

På Lundby Efterskole betyder ANSVAR at både elever og medarbejdere står til ansvar for egne handlinger.

Tillid

På Lundby Efterskole betyder TILLID at alle kan stole på andres ærlighed og loyalitet, og trygt kan dele både problemer og glæder.

Konsekvens

På Lundby Efterskole betyder KONSEKVENS at nødvendige konsekvenser for handlinger beskytter vores fælles og individuelle spillerum.

Tryghed

På Lundby Efterskole betyder TRYGHED en klar forståelse for skolens rammer og retningslinjer, inden for hvilke man trygt kan handle.

Bliv elev på Lundby efterskole

Bliv elev nu